مرور برچسب

یونسکو

جنگ در سرزمین تمدن‏ها

فهیمه نظری در هفتمین شماره از مجله حق ملت که به موضوع میراث فرهنگی اختصاص دارد گزارشی نوشته است از وضعیت میراث فرهنگی و اماکن تاریخی در دوران 8 ساله دفاع ملی؛ از روایت حملات عراق به نقش جهان و ... و ادعاهای طرفین درگیر علیه یکدیگر تا…
ادامه مطلب ...