مرور برچسب

گوگوش

پایان عصر یخبندان

در شماره هشتم مجله حق ملت که موضوع آن آزادی بیان هنری است، علی ملیحی در گزارشی تاریخی تحول فضای کارهای هنری به ویژه تئاتر و موسیقی را پس از برگزاری انتخابات دوم خرداد و روی کار آمدن دولت اصلاحات حکایت کرده است. در ادامه بخش هایی از این…
ادامه مطلب ...