مرور برچسب

پناهندگی

کیس می فروشیم … کیس!

فاطمه علی اصغر در شماره سوم ماهنامه حق ملت به سراغ پدیده کیس فروشی رفته که امروزه در بازار سیاه مهاجرت مورد توجه برخی قرار دارد. کیس فروشان برای متقاضیان مهاجرت از طریق پناهندگی سیاسی-عقیدتی با جعل برخی اسناد و آموزش سناریویی دروغین که…
ادامه مطلب ...