مرور برچسب

وطن

وطن و مهاجرت

فریدون مجلسی در شماره سوم مجله حق ملت مقاله­ ای نگاشته با عنوان «وطن و مهاجرت» که در آن با پرداختن به مفهوم وطن و سیر تطور آن می کوشد تا نسبت مفهوم وطن و علقه افراد به آن را با پدیده مهاجرت یا همان جلای وطن تبیین کند. در…
ادامه مطلب ...

چرا از ایران نرفتم؟

احمد زیدآبادی در شماره سوم مجله حق ملت که به موضوع مهاجرت اختصاص دارد مطلبی دارد با عنوان «ریشه درخاک» که شاید تیتر دیگر آن می‌توانست این باشد: «چرا از ایران نرفتم؟» او در این یادداشت به نگاه خود به مقوله وطن و علایقش نسبت به ایران…
ادامه مطلب ...

بزودی: انتشار شماره سوم با موضوع مهاجرت

شماره سوم ماهنامه سیاسی، اجتماعی فصل حق ملت به زودی منتشر خواهد شد. شماره سوم مجله به موضوع «مهاجرت» اختصاص دارد. شماره سوم ماهنامه سیاسی، اجتماعی فصل حق ملت به زودی منتشر خواهد شد. شماره سوم مجله به موضوع «مهاجرت» اختصاص دارد و با…
ادامه مطلب ...