مرور برچسب

معماری

اصلاحات دست اندازی و معماری صدقه‌ای

برای یک خانواده متوسط در تهران چه خانه‌ای مناسب است ؟ وقتی از مسکن باکیفیت حرف می‌زنیم از چه الگویی سخن می‌گوییم؟ الگویی ممکن یا رؤیایی؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها امین شول سیرجانی در شماره چهارم حق ملت گفت‌وگویی داشته با «سعید خاقانی»،…
ادامه مطلب ...

قانون ۶۰ درصدی بلای جان خانه ایرانی

روح الله مجتهدزاده استاد دانشکده معماری دانشگاه چمران اهواز در مقاله ای که برای شماره دوم ماهنامه فصل حق ملت نگاشته است به تاثیر روند گذار از معماری سنتی به مدرن بر حریم خصوصی شهروندان در ایران پرداخته است. در ادامه چندسطری از این مقاله…
ادامه مطلب ...