مرور برچسب

محمدعلی ابطحی

توقف قطار هنر

در شماره هشتم مجله حق ملت محمدعلی ابطحی، سیاستمدار و روحانی که سابقه مدیریت در حوزه فرهنگ و هنر را دارد مروری کرده بر نگاه مدیران انقلابی به هنر در گفتگو با امین شول سیرجانی. در ادامه بخش هایی از این گفتگو را می خوانید:…
ادامه مطلب ...