مرور برچسب

فاطمه علی اصغر

خشم پنهان تپه‌سیخی‌ها

تقریباً 2 میلیون و 300 هزار نفر در استان تهران در سکونتگاه‎های غیررسمی زندگی می‌کنند. آماری که یک مقام مسئول در وزارت مسکن و شهرسازی چندی پیش ارائه کرد. در شماره چهارم حق ملت «فاطمه علی اصغر» به یکی از مهمترین مصادیق این به اصطلاح…
ادامه مطلب ...

کیس می فروشیم … کیس!

فاطمه علی اصغر در شماره سوم ماهنامه حق ملت به سراغ پدیده کیس فروشی رفته که امروزه در بازار سیاه مهاجرت مورد توجه برخی قرار دارد. کیس فروشان برای متقاضیان مهاجرت از طریق پناهندگی سیاسی-عقیدتی با جعل برخی اسناد و آموزش سناریویی دروغین که…
ادامه مطلب ...