مرور برچسب

عصر ناصری

خدم‌ و حشم و نوکران طلبکار

احسان عبده تبریزی / پژوهشگر تاریخ ایران و خاورمیانه این نوشته تلاش تحقیقی کوچکی جهت ابهام‌زدایی از سلسله­ مراتب، پیچید‌گی‌ها و حقوق قشر نوکر و رابطه آنان با کارفرمایان دوران قاجار است. بخش اعظم این مقاله با استفاده از اسناد…
ادامه مطلب ...