مرور برچسب

شماره نهم

جنگ با فقر در دولت دفاع

وضعیت عدالت اجتماعی و توجه به فقرا در دولت ۸ساله همزمان با جنگ ایران و عراق محور گفتگوی امین شول سیرجانی با دکتر محمدرضا واعظ مهدوی استاد دانشگاه شاهد در تهران است. ادبیات واعظ مهدوی هنوز هم به ادبیات مسئولان ایام انقلاب نزدیک است. او تلاش…
ادامه مطلب ...

دموکراسی یا فقر؟

دموکراسی یا فقر عنوان مقاله‌ای است از دکتر علی میرموسوی استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید در شماره نهم مجله حق ملت. در این مقاله کوشش شده به این پرسش که آیا با وجود فقر می‏ توان به دموکراسی دست یافت پاسخ داده شود و نقش دموکراسی در فقرزدایی…
ادامه مطلب ...

شکست توسعه منهای تأمین اجتماعی

شماره نهم حق ملت درباره فقر و رهایی از فقر و نیاز است. دکتر محمدحسین شریف زادگان اولین وزیر رفاه در جمهوری اسلامی و استاد دانشگاه در گفتگویی با شادی خوشکار بر ضرورت تامین اجتماعی در روند توسعه تاکید کرده است. در ادامه بخش هایی از این گفتگو…
ادامه مطلب ...

موضوعات شماره نهم

مطالبی که در شماره نهم از مجله حق ملت خواهید خواند عمدتا راجع به موضوعات زیر است: روایت تجربه‌های شخصی از فقر دموکراسی و فقر فقر زنانه جنبش‌های اجتماعی و فقر دولت دوران دفاع و معضل فقر حقوق فقرزدایی بازنمایی فقر در…
ادامه مطلب ...

رهایی از نیاز/ انتشار شماره نهم حق ملت

شماره جدید مجله حق ملت منتشر شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شماره نهم حق ملت درباره فقر و رهایی از فقر و نیاز است. فقر به‌عنوان یک بحران ناشی از بی‌عدالتی، تبعیض و سوءمدیریت در جوامع انسانی. سرمقاله   این شماره را حسن اسدی زیدآبادی…
ادامه مطلب ...