مرور برچسب

روح الله مجتهدزاده

قانون ۶۰ درصدی بلای جان خانه ایرانی

روح الله مجتهدزاده استاد دانشکده معماری دانشگاه چمران اهواز در مقاله ای که برای شماره دوم ماهنامه فصل حق ملت نگاشته است به تاثیر روند گذار از معماری سنتی به مدرن بر حریم خصوصی شهروندان در ایران پرداخته است. در ادامه چندسطری از این مقاله…
ادامه مطلب ...