مرور برچسب

رهایی از نیاز

جنگ با فقر در دولت دفاع

وضعیت عدالت اجتماعی و توجه به فقرا در دولت ۸ساله همزمان با جنگ ایران و عراق محور گفتگوی امین شول سیرجانی با دکتر محمدرضا واعظ مهدوی استاد دانشگاه شاهد در تهران است. ادبیات واعظ مهدوی هنوز هم به ادبیات مسئولان ایام انقلاب نزدیک است. او تلاش…
ادامه مطلب ...

حقوق فقرزدایی

در شماره نهم مجله حق ملت جایگاه فقرزدایی به عنوان یک حق موضوع گفتگوی دکتر احمد حبیب‌نژاد استاد حقوق دانشگاه تهران و مدیرعامل «مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی» با پدرام امیریان است. حبیب نژاد معتقد است که فقرزدایی در نگاه حقوق‏دانان چونان آرمانی…
ادامه مطلب ...

موضوعات شماره نهم

مطالبی که در شماره نهم از مجله حق ملت خواهید خواند عمدتا راجع به موضوعات زیر است: روایت تجربه‌های شخصی از فقر دموکراسی و فقر فقر زنانه جنبش‌های اجتماعی و فقر دولت دوران دفاع و معضل فقر حقوق فقرزدایی بازنمایی فقر در…
ادامه مطلب ...

رهایی از نیاز/ انتشار شماره نهم حق ملت

شماره جدید مجله حق ملت منتشر شد و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شماره نهم حق ملت درباره فقر و رهایی از فقر و نیاز است. فقر به‌عنوان یک بحران ناشی از بی‌عدالتی، تبعیض و سوءمدیریت در جوامع انسانی. سرمقاله   این شماره را حسن اسدی زیدآبادی…
ادامه مطلب ...