مرور برچسب

دادخواهی در اصفهان

دادخواهی در اصفهان

سمیه قنبری در این شماره گزارشی دارد با عنوان «دادخواهی در اصفهان» که در آن شرحی از حرکت‌های مردمی در دفاع از میراث در این شهر را روایت کرده است. در ادامه چند خطی از این گزارش را می خوانید. عباس بهشتیان وقتی دید تلاش­ هایشان برای منع…
ادامه مطلب ...