مرور برچسب

حداقل دستمزد

زیستنِ زندگی‌های حداقلی

حسام سلامت/ جامعه ­شناس ستیز واقعی طرف‌های ذی­نفع در بازار کار بر سر نرخ دستمزد تا زمانی­که یکی از طرفین فروشنده‌ نیروی کار است و طرف دیگر خریدار آن ادامه خواهد داشت و به هیچ طریقی نمی‌توان آن را یکبار برای همیشه رفع­ورجوع کرد.…
ادامه مطلب ...