مرور برچسب

برداشت غیرقانونی

غیرقانونی به صورت قانونی

متن کامل گزارش «مهرداد محمدی» در شماره اول ماهنامه حق ملت (اسفند 1397) مسأله برداشت‌های مختلف از حساب ذخیره ارزی که بعدتر نام صندوق توسعه ملی به خود گرفت، بیش از همه در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به موضوعی داغ تبدیل شد و…
ادامه مطلب ...