مرور برچسب

احمد زیدآبادی

چرا از ایران نرفتم؟

احمد زیدآبادی در شماره سوم مجله حق ملت که به موضوع مهاجرت اختصاص دارد مطلبی دارد با عنوان «ریشه درخاک» که شاید تیتر دیگر آن می‌توانست این باشد: «چرا از ایران نرفتم؟» او در این یادداشت به نگاه خود به مقوله وطن و علایقش نسبت به ایران…
ادامه مطلب ...