فرم اشتراک مجله

  • 0 هزار تومان

شرایط اشتراک ماهنامه

برای ثبت اشتراک ماهنامه شما می‌توانید با تکمیل فرم روبرو و پرداخت آنلاین سفارش خود را ثبت کنید.

بهای اشتراک ماهنامه در هرجای ایران که باشید با احتساب تخفیف برای پنج شماره ۱۱۵۰۰۰ تومان و برای ده شماره ۲۲۰۰۰۰ تومان است.
توجه داشته باشید هزینه ارسال مجله از طریق پست برعهده ماست و هر شماره بلافاصله پس از انتشار برای آنکه به شما برسد در اختیار شرکت پست قرار خواهد گرفت.