با ثبت اشتراک به راحتی و بدون نیاز به پرداخت اضافی بابت هزینه ارسال، مجله حق ملت را از طریق پست در منزل یا محل کار خود دریافت کنید.