شماره اول (قانون اساسی)

۲۵۰۰۰ تومان

شماره اول ماهنامه سیاسی و اجتماعی فصل حق ملت در اسفند ۱۳۹۷ با ۱۹ یادداشت، مقاله، گزارش و گفتگو منتشر شده است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

شماره اول: قانون سیال اساسی