بزودی: انتشار شماره چهارم/ خانه خوب کجاست؟

شماره چهارم ماهنامه سیاسی، اجتماعی فصل حق ملت به زودی منتشر خواهد شد. شماره چهارم حق ملت به  «حق به مسکن مناسب» اختصاص دارد.

شماره چهارم ماهنامه سیاسی، اجتماعی فصل حق ملت به زودی منتشر خواهد شد. شماره چهارم مجله به موضوع «حق به مسکن مناسب» اختصاص دارد و با عنوان «خانه خوب کجاست؟» روی پیش خوان مطبوعات کشور خواهد رفت. ایده محوری این شماره بررسی ابعاد مختلف حق بشری هر فرد و خانواده اش در دسترسی به مسکنی مناسب است. اما این مناسب بودن به چه معناست؟ در حق ملت چهارم شما مطالبی در این موضوع را از منظرهای گوناگونی همچون اقتصاد، حقوق، معماری، روانشناسی، جامعه شناسی، سیاستگذاری، تاریخ، ادبیات و … خواهید خواند و همچنین گزارش ها و گفتگوهای جذابی که به روایت رابطه انسان و خانه  می پردازند را پیش رو خواهید داشت.

 

شماره چهارم را از اینجا پیش خرید کنید تا با ارسال رایگان در منزل یا محل کارخود اندکی پس از انتشار دریافت اش کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.