بزودی: انتشار شماره سوم با موضوع مهاجرت

رفتن از وطن

شماره سوم ماهنامه سیاسی، اجتماعی فصل حق ملت به زودی منتشر خواهد شد. شماره سوم مجله به موضوع «مهاجرت» اختصاص دارد.

شماره سوم ماهنامه سیاسی، اجتماعی فصل حق ملت به زودی منتشر خواهد شد. شماره سوم مجله به موضوع «مهاجرت» اختصاص دارد و با عنوان «رفتن از وطن» روی پیشخوان مطبوعات کشور خواهد رفت. ایده محوری این شماره بررسی ابعاد مختلف موج بزرگی از میل به مهاجرت است که امروزه در جامعه ما بسیاری از ناظران و کارشناسان را متوجه خود ساخته است.

در این شماره از قلم و زبان: احمد زیدآبادی، محمد رسول اف، حسن مکارمی، سیامک زند رضوی، بهمن دارالشفایی و … خواهید خواند.

همچنین در این شماره گزارش های متنوعی از شیوه های غیرمعمول مهاجرت و پناهندگی، روایت های تاریخ، روایت های شخصی از رفتن، ماندن، بازگشتن به وطن، مهاجرت سرمایه، وضعیت زنان در مهاجرت و .. می خوانید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.