مرور رده

مطالب شماره اول

غیرقانونی به صورت قانونی

متن کامل گزارش «مهرداد محمدی» در شماره اول ماهنامه حق ملت (اسفند 1397) مسأله برداشت‌های مختلف از حساب ذخیره ارزی که بعدتر نام صندوق توسعه ملی به خود گرفت، بیش از همه در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد به موضوعی داغ تبدیل شد و…
ادامه مطلب ...

تنها راه: قانون اساسی شهروندمحور

فکر می‌کنم تنها راه نجات ایران همین است. من راه نجات دیگری نمی‌بینم. نه کسی از بیرون می‌آید و به ما کمک می‌کند، نه می‌تواند کمک کند که این تحول به وجود آید. نه کسی قرار است از پرده غیب خارج شود. ما همیشه می‌گوییم انتظار به معنای این است که…
ادامه مطلب ...