شجریان میراث ایران

استاد محمدرضا شجریان نه فقط بهترین عرضه کننده موسیقی ملی و ردیفی #ایران بود که از سال ۲۰۰۹ در یونسکو به عنوان میراث فرهنگی معنوی بشریت شناخته شده بلکه شخصیتی است که خود میراث ایران است برای جهان، برای انسانیت.

بهره‌مندی از هنر او حقی است که سالهای زیادی ایرانیان از آن محروم شدند. با این همه شجریان به مثابه نمادی ملی و سرمایه‌ای فرهنگی تا همیشه تاریخ در ضمیر ایرانی باقی خواهد ماند.

مجله حق ملت ضایعه درگذشت استاد شجریان را به خانواده شجریان، پارسی‌زبانان و تمامی فرهنگ‌دوستان تسلیت می‌گوید.

حق ملتشجریانمحمدرضا شجریانموسیقی ملیمیراث ایران
Comments (0)
Add Comment