شماره نهم: رهایی از نیاز

۴۰۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Description

شماره نهم حق ملت درباره فقر و رهایی از فقر و نیاز است. فقر به‌عنوان یک بحران ناشی از بی‌عدالتی، تبعیض و سوءمدیریت در جوامع انسانی.

حق ملترهایی از نیازشماره نهمفقرمجله حق ملت
بدون دسته‌بندی