شماره چهارم (خانه)

۲۵۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

Description

 شماره چهارم مجله به موضوع «حق به مسکن مناسب» اختصاص دارد و با عنوان «خانه خوب کجاست؟» روی پیش خوان مطبوعات کشور خواهد رفت. ایده محوری این شماره بررسی ابعاد مختلف حق بشری هر فرد و خانواده اش در دسترسی به مسکنی مناسب است. اما این مناسب بودن به چه معناست؟ در حق ملت چهارم شما مطالبی در این موضوع را از منظرهای گوناگونی همچون اقتصاد، حقوق، معماری، روانشناسی، جامعه شناسی، سیاستگذاری، تاریخ، ادبیات و … خواهید خواند و همچنین گزارش ها و گفتگوهای جذابی که به روایت رابطه انسان و خانه  می پردازند را پیش رو خواهید داشت.

حق ملتخانه خوب کجاست؟شماره چهارمفصل حق ملتمسکن
بدون دسته‌بندی