اشتراک ۵ شماره با ۲۵% تخفیف

۲۰۰۰۰۰ تومان ۱۵۰۰۰۰ تومان

برای ثبت اشتراک ماهنامه حق ملت شما می‌توانید از این صفحه خرید کنید و هزینه آن را آنلاین پرداخت کنید.

افزودن به سبد خرید

Description

برای ثبت اشتراک ماهنامه حق ملت شما می‌توانید از این صفحه خرید کنید و هزینه آن را آنلاین پرداخت کنید.

در هرجای ایران که باشید؛ با احتساب تخفیف ۲۵% اشتراک ۵ شماره را که ۲۰۰ هزارتومان قیمت دارد با بهای ۱۵۰ هزارتومان و اشتراک ۱۰ شماره را که ۴۰۰ هزارتومان قیمت دارد با بهای ۳۰۰ هزارتومان تهیه کنید.

هزینه ارسال مجله از طریق پست برعهده ماست و هر شماره بلافاصله پس از انتشار برای آنکه به شما برسد در اختیار شرکت پست قرار خواهد گرفت.

بدون دسته‌بندی