فقر و نابرابری در جنبش‏ های اجتماعی

در نهمین شماره از مجله حق ملت دکتر سعید مدنی جامعه‌شناس در مقاله‌ای به نسبت فقر و جنبش‌های اجتماعی پرداخته است.

در ادامه بخش هایی از این مقاله را می خوانید:

  • از یک‏سو مفهوم عدالت و مصادیق آن هیچ‏گاه به ثبات و سکون نرسیده و از عصر باستان تا امروز موضوع مناقشات بسیار بوده است و از سوی دیگر، جنبش‏ های اجتماعی متناسب با تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین تکنولوژیک دست‏خوش تغییرات مهم شده است. هدف مطالعه حاضر توجه به همین دگرگونی‏ ها و بحث درباره جایگاه عدالت در جنبش‏ های اجتماعی جدید است.

 

  • فقر و نابرابری نمودهای برجسته بی‏ عدالتی و محصول روابط غالب قدرت در یک جامعه است. اغلب هدف جنبش ‏های اجتماعی جدید، پرسش از ماهیت قدرت و روش اعمال قدرت در جامعه است. از این رو، جنبش ‏ها در به چالش کشیدن عوامل ساختاری مرتبط با فقر و نابرابری نقشی مهم دارند. در جنبش‏ های اجتماعی رویکرد غالب مبارزه برای کاهش فقر و نابرابری است. جنبش ‏ها به ‏ندرت مدافع فقرند و مطالبه کاهش فقر و مبارزه با آن در متن هویتشان قرار دارد.

 

  • جنبش‏ های مدنی ضمن اینکه منافع طبقاتی گروه‏ های با منافعِ ویژه را به پیش می ‏برد، منافع عام‏تری را نیز در نظر دارد. آن‏‏ها ضمن اعتراض به محدودیت‏ های فردی و دخالت حکومت در قلمرو حقوق افراد یا به طور عام حقوق شهروندی، زنان، اقلیت‏ها و امثال آن، اعتراضشان به مسائل اقتصادی همچون فقر و نابرابری را به پیش می‏ برند، ولی درجه و نوع پرداخت به این مسائل به تعریف هویت مشارکت‏ کنندگان در جنبش بستگی دارد.

متن کامل این مقاله را در شماره نهم حق ملت بخوانید. برای تهیه مجله حق ملت علاوه بر کتابفروشی‌ها می توانید با مراجعه به سایت مجله، سفارش خود را ثبت کنید و بدون پرداخت هزینه پست، نسخه‌های چاپی مجله را در منزل یا محل کارتان دریافت کنید. نسخه الکترونیکی نیز در اپلیکیشن های مرتبط قابل دسترسی است.

جنبش های اجتماعیحق ملتسعید مدنیفقر
Comments (0)
Add Comment