صفحه اول

جنگ با فقر در دولت دفاع

وضعیت عدالت اجتماعی و توجه به فقرا در دولت ۸ساله همزمان با جنگ ایران و عراق محور گفتگوی امین شول سیرجانی با دکتر محمدرضا واعظ مهدوی استاد دانشگاه شاهد در تهران است. ادبیات واعظ مهدوی هنوز هم به ادبیات مسئولان ایام انقلاب نزدیک است. او تلاش نمی‏ کند که گرایش فکری ‏اش به جریان چپ را پنهان کند. واعظ مهدوی در زمان دولت مهندس میرحسین موسوی مدیرکل دفتر…
ادامه مطلب ...

حقوق فقرزدایی

در شماره نهم مجله حق ملت جایگاه فقرزدایی به عنوان یک حق موضوع گفتگوی دکتر احمد حبیب‌نژاد استاد حقوق دانشگاه تهران و مدیرعامل «مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی» با پدرام امیریان است. حبیب نژاد معتقد است که فقرزدایی در نگاه حقوق‏دانان چونان آرمانی دست‏ نیافتنی است که برای تحقق آن لزومی به مداخله‏ ای جدی وجود ندارد. درست در برابر این نگاه، او بر این باور است…
ادامه مطلب ...

فقر و نابرابری در جنبش‏ های اجتماعی

در نهمین شماره از مجله حق ملت دکتر سعید مدنی جامعه‌شناس در مقاله‌ای به نسبت فقر و جنبش‌های اجتماعی پرداخته است. در ادامه بخش هایی از این مقاله را می خوانید: از یک‏سو مفهوم عدالت و مصادیق آن هیچ‏گاه به ثبات و سکون نرسیده و از عصر باستان تا امروز موضوع مناقشات بسیار بوده است و از سوی دیگر، جنبش‏ های اجتماعی متناسب با تغییرات سیاسی، اقتصادی،…
ادامه مطلب ...

دموکراسی یا فقر؟

دموکراسی یا فقر عنوان مقاله‌ای است از دکتر علی میرموسوی استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید در شماره نهم مجله حق ملت. در این مقاله کوشش شده به این پرسش که آیا با وجود فقر می‏ توان به دموکراسی دست یافت پاسخ داده شود و نقش دموکراسی در فقرزدایی بررسی شود. در ادامه بخش هایی از این مقاله را می خوانید: فقر و دموکراسی رابطه و تأثیری دوسویه و متقابل دارند.…
ادامه مطلب ...

شناسنامه ماهنامه حق ملت

ماهنامه سیاسی و اجتماعی حق ملت

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: عاطفه خلفی
سردبیر: حسن اسدی زیدآبادی

ایمیل مجله:

haghemelat@gmail.com
info@haghemelat.com

شماره تماس:
۰۲۱۶۶۴۱۴۶۲۸

شماره در شبکه‌های اجتماعی:
۰۹۹۰۰۹۸۸۴۳۵

نشانی: تهران، خیابان وصال شیرازی، پلاک ۵۷، واحد ۵.