بزودی: انتشار شماره چهارم/ خانه خوب کجاست؟

شماره چهارم ماهنامه سیاسی، اجتماعی فصل حق ملت به زودی منتشر خواهد شد. شماره چهارم حق ملت به  «حق به مسکن مناسب» اختصاص دارد. شماره چهارم ماهنامه سیاسی، اجتماعی فصل حق ملت به زودی منتشر خواهد شد. شماره چهارم مجله به موضوع «حق به مسکن مناسب» اختصاص دارد و با عنوان «خانه خوب کجاست؟» روی پیش خوان مطبوعات کشور خواهد رفت. ایده محوری این شماره بررسی…
ادامه مطلب ...

هجرت، کارگری و سیاست

روزبه کریمی در شماره سوم حق ملت در گزارشی تاریخی به موضوع مهاجرت کارگران ایرانی پرداخته که در پی نان و حداقلی از دستمزد از ایران رفتند. در این گزارش دو موج مهم هجرت کارگران در دو مقطع تاریخی متفاوت یعنی سفر به روسیه تزاری برای کار در صنایع نفت باکو در سال‌های پایانی دوران قاجار و آغاز سده بیستم میلادی و موج مهاجرت کارگران ایرانی به ژاپن پس از جنگ…
ادامه مطلب ...

وطن و مهاجرت

فریدون مجلسی در شماره سوم مجله حق ملت مقاله­ ای نگاشته با عنوان «وطن و مهاجرت» که در آن با پرداختن به مفهوم وطن و سیر تطور آن می کوشد تا نسبت مفهوم وطن و علقه افراد به آن را با پدیده مهاجرت یا همان جلای وطن تبیین کند. در ادامه چندخطی از این یادداشت آمده است: بهترین ابزار حفظ وطن کمک به توسعه فرهنگی هرچه بیشتر و افزودن بر خاطرات…
ادامه مطلب ...

شناسنامه ماهنامه فصل حق ملت

ماهنامه سیاسی و اجتماعی فصل حق ملت

سردبیر: حسن اسدی زیدآبادی
مدیر مسئول: مهدی دریس پور

ایمیل مجله:

haghemelat@gmail.com
info@haghemelat.com

شماره تماس:
۰۲۱۲۶۱۳۷۷۶۳

شماره در شبکه‌های اجتماعی:
۰۹۹۰۰۹۸۸۴۳۵